Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Witkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisma zebrane pod redakcją J. Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej", Stanisław Witkiewicz, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Listy", Stanisław Witkiewicz, Podała do druku M.Olszaniecka, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 420