Znaleziono 3 artykuły

Jacek Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
What Could the Crisis Change in Employee Training Management Principles? Jacek Woźniak s. 185-196
Realizm krytyczny jako paradygmat w naukach o zarządzaniu Jacek Woźniak s. 286-300
Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce Jacek Woźniak s. 519-530