Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homogenity of Focus Groups as a Pathway to Successful Research Findings? : Methodological Notes from the Fieldwork Wojciech Woźniak s. 6-23
Dyskurs sportu i dyskurs o sporcie Wojciech Woźniak s. 6-11
Mit wolnego Kurpia w literaturze Wojciech Woźniak s. 17-23
Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych Wojciech Woźniak s. 60-83
Gawęda w twórczości Henryka Syski Wojciech Woźniak s. 105-113
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Wojciech Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 110-111
Wydawnictwa Klubu Literackiego 'Narew' : (nota) Wojciech Woźniak s. 153-157
Poeci jedynego miejsca : szkic o pograniczu poezji ludowej i poezji profesjonalnej, oparty na przykładach twórczości Walerii Żarnochowej, Wacława Lipowskiego i Tadeusza Machnowskiego Wojciech Woźniak s. 168-178