Znaleziono 1 artykuł

Andrew N. Woźnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Challenge of the Medieval Double Truth Doctrine in the Astronomy by Nicholas Copernicus Andrew N. Woźnicki s. 161-175