Znaleziono 1 artykuł

Grzegorz Wodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament Wieczerzy Pańskiej w Kościele reformowanym w Anglii w świetle „Formy” Jana Łaskiego z 1555 r. Grzegorz Wodziński s. 295-303