Znaleziono 2 artykuły

Maria Wojciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kronikarze czescy. Kanonik Wyszehradzki, Mnich Sazawski", tł., wstęp i koment. Maria Wojciechowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Z dziejów książki w Poznaniu", Marja Wojciechowska, Poznań 1927 : [recenzja] Eugenia Kurkowa Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 468-470