Znaleziono 5 artykułów

Magda Wojdyła-Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał i potrzeby innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 145-154
Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 151-164
Konkurencyjność i innowacyjność jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 163-175
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 187-194
Wpływ funduszy unijnych na sytuację makroekonomiczną Polski Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 189-195