Znaleziono 3 artykuły

Marcin Wojtasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowawczy charakter katechezy Marcin Wojtasik s. 65-74
Katecheza w służbie parafii Marcin Wojtasik s. 265-275
Troska o słabosłyszących jako niepełnosprawnych w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II i w nauczaniu Jana Pawła II Marcin Wojtasik s. 405-413