Znaleziono 4 artykuły

Franciszek Wolnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka i księgozbiór cystersów z Rud Franciszek Wolnik s. 3-26
"Liber Ordinarius" z Ołoboku znany także jako "Horae diurnae, Officium parvum" z Mogiły : próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu Andrzej Wałkówski Franciszek Wolnik s. 9-47
Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych Franciszek Wolnik s. 69-86
"Sekularyzacja dóbr kościelnych na Górnym Śląsku w 1810 roku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 23 października 2010 r. w Rudach przez Centrum Formacyjno-Edukacyjne Diecezji Gliwickiej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 200 rocznicy sekularyzacji dóbr kościelnych na Śląsku w 1810 roku", ed. Franciszek Wolnik, Opole 2011 : [recenzja] Bartłomiej Stawiarski Franciszek Wolnik (aut. dzieła rec.) s. 418-419