Znaleziono 2 artykuły

Jan Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie "reditio" w komentarzu Rogera Bacona do "Liber de causis" Jan Wróbel s. 121-148
Wpływ metafizyki "Awicenny" i "Księgi o przyczynach" na filozofię Tomasza z Akwinu Jan Wróbel s. 225-230