Znaleziono 12 artykułów

Elżbieta Maria Wrońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjaśnienie wypłat dywidend w oparciu o teorie substytucji i hierarchii źródeł finansowania Elżbieta Maria Wrońska s. 69-80
Teoria kosztów transakcyjnych a grupy zakupowe Elżbieta Maria Wrońska s. 137-144
Zawartość informacyjna dywidendy Elżbieta Maria Wrońska s. 139-145
Testowanie teorii objaśniających politykę dywidend Elżbieta Maria Wrońska s. 141-149
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako strategiczny wymóg przewagi konkurencyjnej Elżbieta Maria Wrońska s. 195-212
Wartość dla akcjonariuszy a wartość rynkowa akcji Elżbieta Maria Wrońska s. 251-262
Przegląd teorii objaśniających politykę dywidend Elżbieta Maria Wrońska s. 263-275
Raportowanie wartości - komunikowanie wyników finansowych czy kształtowanie relacji z inwestorami? Elżbieta Maria Wrońska s. 317-330
Cele właścicieli a cele przedsiębiorstwa Elżbieta Maria Wrońska s. 351-364
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wartość dla akcjonariuszy czy wartość dla wszystkich zainteresowanych stron? Elżbieta Maria Wrońska s. 397-408
Polityka dywidend a teoria hierarchii źródeł finansowania w opinii menedżerów finansowych Elżbieta Maria Wrońska s. 759-767
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych Elżbieta Maria Wrońska s. 883-890