Znaleziono 3 artykuły

Stefan Wrzosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólne wyzwania : literaturoznawcy polscy o historii Stefan Wrzosek s. 115-122
"Świat historii Stanisława Wyspiańskiego", Stefan Wrzosek, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Stefan Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998 : [recenzja] Stefan Wrzosek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 213-219