Znaleziono 4 artykuły

Michał Wyrostkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status zwierząt we współczesnych koncepcjach ekologicznych Michał Wyrostkiewicz s. 51-64
Ekologiczne wymiary edukacji instytucjonalnej Michał Wyrostkiewicz s. 83-92
Dialog ewolucjonizmu z kreacjonizmem : możliwości, potrzeby, konsekwencje Michał Wyrostkiewicz s. 101-115
"Ekologia ludzka. osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej", Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2007 : [recenzja] Sławomir Mazur Michał Wyrostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 638-640