Znaleziono 2 artykuły

Jadwiga Wyzińska-Ludian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe aspekty dostosowania polskiej gospodarki do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska Jadwiga Wyzińska-Ludian s. 59-70
Uwarunkowania interwencjonizmu państwowego w rolnictwie polskim Jadwiga Wyzińska-Ludian s. 277-292