Znaleziono 2 artykuły

Paweł Złamańczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo oskarżonego do wyłączenia indywidualnie wskazanych przysięgłych (challenge to the polls, in capita) w angielskim procesie karnym (od XIII do I poł. XVI w.) Paweł Złamańczuk s. 283-300
Model postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich w Anglii (XIII–XVIII w.) Paweł Złamańczuk s. 373-382