Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Złotkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja interaktywna w małych przedsiębiorstwach handlowych Grażyna Złotkowska s. 217-221
Satysfakcja a formy zachowań klienta w handlu detalicznym Grażyna Złotkowska s. 381-390
Kształtowanie zachowań konsumentów poprzez ofertę usługową centrów handlowych Grażyna Złotkowska s. 511-520
Czynniki wpływające na zachowania nabywcze młodzieży Grażyna Złotkowska s. 579-587