Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Złotorzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pro patria : materiały z mojego archiwum rodzinnego Jadwiga Złotorzycka s. 139-166
Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut Jadwiga Złotorzycka s. 165-181
Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Jadwiga Złotorzycka s. 191-267