Znaleziono 3 artykuły

Eugeniusz Z. Zdrojewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura organizacyjna jako integralny element kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego w powiecie brodnickim Kinga Kijewska Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 121-128
Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Maria Klonowska-Matynia Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 137-144
Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego obszarów wiejskich Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 537-545