Znaleziono 3 artykuły

Teresa Załęska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Felietony poetyckie Nikołaja Asiejewa lat dwudziestych : zagadnienia poetyki gatunku Teresa Załęska s. 33-52
Struktura narracyjno-kompozycyjna poematu Mikołaja Asiejewa "Siemion Proskakow" Teresa Załęska s. 99-114
Lefowska koncepcja literatury Teresa Załęska s. 109-121