Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Zaborowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego Jarosław Jastrzębski Tomasz Rudowski Zbigniew Zaborowski Sławomir Ślaski s. 63-74
Koncepcja pewności siebie Zbigniew Zaborowski s. 119-131
"Człowiek, jego świat i życie : próba integracji", Zbigniew Zaborowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Agnieszka Szyszkowska Zbigniew Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 375-376