Znaleziono 1 artykuł

Agata Zabrocka-Jędrzejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja międzynarodowa „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian”, Toruń 20–21 kwietnia 2007 r. Agata Zabrocka-Jędrzejczyk s. 306-309