Znaleziono 5 artykułów

Maria Anna Zachariasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie Maria Anna Zachariasiewicz s. 9-43
Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów a inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnoœści kontraktowej dłużnika Maria Anna Zachariasiewicz s. 29-53
Kwalifikacja culpa in contrahendo w prawie prywatnym międzynarodowym Maria Anna Zachariasiewicz s. 35-61
Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011 Agata Kozioł Witold Kurowski Maksymilian Pazdan Paulina Twardoch Maria Anna Zachariasiewicz Jacek Zrałek s. 141-164
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864 Monika Jagielska Witold Kurowski Maksymilian Pazdan Maria Anna Zachariasiewicz Maciej Zachariasiewicz Marek Świerczyński Łukasz Żarnowiec s. 165-197