Znaleziono 1 artykuł

Michał Piotr Zachariasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w unormowaniu cesji wierzytelności : (od artykułu 12 konwencji rzymskiej do artykułu 14 rozporządzenia Rzym I) Michał Piotr Zachariasiewicz s. 115-154