Znaleziono 4 artykuły

Iwona Zachciał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej jako wspomaganie procesu wychowawczego szkoły Iwona Zachciał s. 219-230
Biblia i baśń – książki dzieciństwa w pracy biblioterapeuty Iwona Zachciał s. 371-379
Przypowieści biblijne w pracy biblioterapeuty Iwona Zachciał s. 383-389
Biblioterapia pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży : na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego Iwona Zachciał s. 418-427