Znaleziono 5 artykułów

Urszula Zagóra-Jonszta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja i jej pomiar Urszula Zagóra-Jonszta s. 177-187
Teoria Keynesa i Schumpetera : próba porównania i aktualność myśli Stanisław Swadźba Urszula Zagóra-Jonszta s. 239-257
Państwo socjalistyczne w poglądach Hayeka Schumpetera Urszula Zagóra-Jonszta s. 325-334
Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla Urszula Zagóra-Jonszta s. 409-419
"Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej", red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Katowice 2016 : [recenzja] Grażyna Wolska Urszula Zagóra-Jonszta (aut. dzieła rec.) s. 495-499