Znaleziono 1 artykuł

Mariusz Zagórski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The Scipio's Dream" in Cicero's "De republica" : reminiscence of "praetexta"? Mariusz Zagórski s. 59-61