Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Zagrajek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopiśmienny greckokatolicki "Irmologion" z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : analiza ikonograficzna Agnieszka Zagrajek s. 225-240