Znaleziono 1 artykuł

Dawid Zagził

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja i działalność Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w powiecie mrągowskim w latach 1945–1948 Dawid Zagził s. 103-130