Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Zahorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie uczenia się chemii przez uczniów dyslektycznych i bez dysleksji w gimnazjach i liceach oraz ich trudności w rozwiązywaniu zadań z chemii : komunikat z badań Marek Kwiatkowski Aleksandra Zahorska s. 51-65