Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Jak nas widzą, tak nas piszą…” – opinie użytkowników na temat Biblioteki GłównejUniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe Anastazja Śniechowska -Karpińska Renata Birska Elżbieta Drożdż Małgorzata Zając s. 135-155
Projektowanie modułu sprawdzającego na platformie e-learningowej Moodle – prezentacja doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Małgorzata Zając s. 318-326
Wykorzystanie platformy konsorcjum lubelskich uczelni w realizacji szkoleń online prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Małgorzata Zając s. 460-469