Znaleziono 1 artykuł

Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zewnętrzne efekty działalności korporacji transnarodowych a kapitał ludzki i dyfuzja wiedzy Sylwia Zajączkowska-Jakimiak s. 1-23