Znaleziono 2 artykuły

Alina Zajadacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna Alina Zajadacz Joanna Śniadek s. 341-365
Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału turystycznego w powiecie leszczyńskim Alina Zajadacz Joanna Śniadek s. 747-760