Znaleziono 2 artykuły

P. A. Zajonczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biurokracja i samowładztwo Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-532
"Prowiedienie w żizń kriestianskoj rieformy 1861 g.", P. A. Zajonczkowski, Moskwa 1958 : [recenzja] Krzysztof Groniowski P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 628-632