Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Zalas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina z problemem alkoholowym Katarzyna Zalas s. 285-303
System wartości dorosłych dzieci alkoholików Katarzyna Zalas s. 319-340
Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego Katarzyna Zalas s. 495-508
Warunki lokalowe Publicznej Szkoły Powszechnej nr 9 w Częstochowie w latach 1919-1939 Katarzyna Zalas s. 513-520
Działalność Opieki Szkolnej przy Publicznej Szkole Powszechnej nr 22 w Częstochowie w latach 1934–1939 Katarzyna Zalas s. 531-543