Znaleziono 2 artykuły

Aleksandra Zaleśna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji Barbara Wyrzykowska Aleksandra Zaleśna s. 373-382
Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP Aleksandra Zaleśna s. 411-424