Znaleziono 3 artykuły

Ludwik Zalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sztuka rymotwórcza Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Studyum z dziejów krytyki literackiej w Polsce w epoce pseudo-klasycyzmu", Ludwik Zalewski, Warszawa 1910 : [recenzja] Juliusz Zaleski Ludwik Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 467-471
Kto jest autorem artykułu o poezyi, zawartym w "Zbiorze potrzebniejszych wiadomości" r. 1781? Ludwik Zalewski s. 490-492
"Joachim Bielski : (biografja)", K. Breitmeier, Jasło 1928 ; "Genethliacon Naiasnieyszego Wladyslawa Krolewica Polskiego y Szweckiego od Joachima Bielskiego napisane", L. Zalewski, [Lublin 1928] ; "Zapomniany utwór Joachima Bielskiego", "Przegląd powszechny", T. 177, 1928, nr 531 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Kazimierz Breitmeier (aut. dzieła rec.) Ludwik Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 634-636