Znaleziono 1 artykuł

Jan Zaliwski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo petycji a prawo do skargi powszechnej w świetle obowiązujących uregulowań prawnych Jan Zaliwski s. 117-128