Znaleziono 4 artykuły

Jean-Marc Zaninetti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urban sprawl in France : a regional typology of urbanization trends and its demographic and economic background Jean-Marc Zaninetti s. 5-20
Demographic prospect for 2030 in Poland : the stakes of the EU enlargement Gérard-François Dumont Jean-Marc Zaninetti s. 37-56
Is Houston turning green? Jean-Marc Zaninetti s. 121-135
Human settlement at risk : the New Orleans case study Jean-Marc Zaninetti s. 179-190