Znaleziono 3 artykuły

Ewa Zasępa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Personalny wymiar religijności a poczucie koherencji i poczucie bezpieczeństwa Ewa Zasępa s. 53-67
Postawy religijne 15-16-letnich dziewcząt lekko upośledzonych umysłowo Ewa Zasępa s. 103-111
Andrzej Giryński – wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory – postawy – zachowania interpersonalne Ewa Zasępa s. 111-114