Znaleziono 1 artykuł

Aneta Zasuń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów Joanna Podgórska-Rykała Aneta Zasuń s. 89-105