Znaleziono 3 artykuły

Jan Zawadka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce Jan Zawadka s. 119-129
Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie Jan Zawadka s. 167-179
Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena Izabella Sikorska-Wolak Jan Zawadka s. 288-304