Znaleziono 1 artykuł

Marek Zawartka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne uregulowania związane z ograniczeniem agresywnych zachowań pseudokibiców na imprezach masowych oraz w związku z ich organizacją Marek Zawartka s. 13-30