Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Zawieyski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Treść przemówienia Jerzego Zawieyskiego o źródłach odrodzenia religijnego w Polsce w XIX wieku Jerzy Zawieyski s. 5-9
"Droga katechumena", Jerzy Zawieyski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Zawieyski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kartki z dziennika. 1955-1969", Jerzy Zawieyski, Wybór, wstęp i oprac. J.Z.Brudnicki, B.Wit, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Zawieyski (aut. dzieła rec.) s. 484