Znaleziono 3 artykuły

Paweł Zawora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 15-27
Wartościowanie gruntów budowlanych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 33-40
Wartościowanie gruntów rolnych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 41-47