Znaleziono 11 artykułów

Zygmunt Zbyrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjski poemat romantyczny w kontekście genologicznym Zygmunt Zbyrowski s. 13-37
Z problemów poetyki rosyjskiego poematu porewolucyjnego Zygmunt Zbyrowski s. 18-35
Tragizm w powieści Borysa Pasternaka "Doktor Żywago" = Tragedy in Boris Pasternak's novel "Doctor Zhivago" Zygmunt Zbyrowski s. 53-60
Specyfika gatunkowa poematów Mikołaja Asiejewa lat dwudziestych Zygmunt Zbyrowski s. 83-96
Borys Pasternak w kręgu kultury niemieckojęzycznej Zygmunt Zbyrowski s. 127-135
Poezja Konstantego Balmonta w przekładach Juliana Tuwima Zygmunt Zbyrowski s. 131-139
Polska recepcja poematów Aleksandra Puszkina Zygmunt Zbyrowski s. 263-271
Twórczość Borysa Pasternaka w badaniach polskich Zygmunt Zbyrowski s. 277-282
Европейские связи Борисa Пастернакa Zygmunt Zbyrowski s. 277-284
Jerzy Kamil Weintraub : tłumacz poezji Borysa Pasternaka Zygmunt Zbyrowski s. 327-335
Pasternak i Majakowski : historia znajomości Zygmunt Zbyrowski s. 361-368