Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Zdancewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka i rozwój rusycystycznych i slawistycznych badań językoznawczych w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM w 35-leciu PRL Tadeusz Zdancewicz s. 159-171
Badania językoznawcze i metodyczne w ciągu 10 lat istnienia uniwersyteckiej rusycystyki poznańskiej Tadeusz Zdancewicz s. 221-229
Nazwy różnych rodzajów osełek do ostrzenia kosy i pokrowców do nich w gwarach podlasko-suwalskich Tadeusz Zdancewicz s. 285-302