Znaleziono 4 artykuły

Marek Zdebel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Public Interest as a Prerequisite for Remission of Tax Obligations Marek Zdebel s. 101-107
The legal nature of internal audit iIn light of the regulations of the act on public finances Malwina Bartela Marek Zdebel s. 105-112
General Tax Interpretation in Poland : Selected Legal Financial Issues Marek Zdebel s. 111-120
Przesłanki umarzania zaległości podatkowych należnych gminom Marek Zdebel s. 195-207