Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Zdunowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu M. Lipmana Filozofia w szkole Zbigniew Zdunowski s. 173-185
Dydaktyki filozofii kłopoty z prawdą Zbigniew Zdunowski s. 207-228
Między kulturą życia a kulturą śmierci Zbigniew Zdunowski s. 339-348