Znaleziono 3 artykuły

Jacek Zdzieborski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hipertekst – różnorodność rozumienia pojęcia Jacek Zdzieborski s. 189-208
Tematyka prac dyplomowych lądzkich absolwentów pedagogiki UKSW w latach 2012 i 2013 Jacek Zdzieborski s. 248-254
Sympozjum naukowe "Web 2.0 educazione e comunicazione" : Rzym, 20-21 kwietnia 2012 Jacek Zdzieborski s. 275-279