Znaleziono 1 artykuł

Wilk Zdzisław

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów techniki magazynowania i transportu ropy naftowej w Polsce", Stanisłąw Rachfał, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Wilk Zdzisław Stanisław Rachfał (aut. dzieła rec.) s. 833-834